<sup id="go26o"></sup>
 • <kbd id="go26o"></kbd>
 • <kbd id="go26o"></kbd>
 • <rt id="go26o"><input id="go26o"></input></rt><tbody id="go26o"></tbody>
  現在位置:范文先生網(wǎng)>資料大全>詩(shī)詞名句>酒的古詩(shī)詞

  酒的古詩(shī)詞

  時(shí)間:2024-05-18 12:24:59 詩(shī)詞名句 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

  酒的古詩(shī)詞

   在平時(shí)的學(xué)習、工作或生活中,大家都看到過(guò)許多經(jīng)典的古詩(shī)吧,狹義的古詩(shī),是指產(chǎn)生于唐代以前并和唐代新出現的近體詩(shī)(又名今體詩(shī))相對的一種詩(shī)歌體裁。你所見(jiàn)過(guò)的古詩(shī)是什么樣的呢?以下是小編整理的酒的古詩(shī)詞,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

  酒的古詩(shī)詞

  酒的古詩(shī)詞1

   [唐]杜甫

   苑外江頭坐不歸,水精春殿轉霏微。

   桃花細逐楊花落,黃鳥(niǎo)時(shí)兼白鳥(niǎo)飛。

   縱飲久判人共棄,懶朝真與世相違。

   吏情更覺(jué)滄洲遠,老大悲傷未拂衣。

   作品賞析:

   這首詩(shī)寫(xiě)于乾元元年(758)春,是杜甫最后留住長(cháng)安時(shí)的作品。

   一年以前,杜甫只身投奔肅宗李亨,受職左拾遺。因上疏為宰相房琯罷職一事鳴不平,激怒肅宗,遭到審訊。以后,雖仍任拾遺,但有名無(wú)實(shí),不受重用。杜甫無(wú)所作為,空抱報國之心,不免滿(mǎn)腹牢騷。這首《曲江對酒》便是詩(shī)人此種心境的反映。

   曲江,即曲江池,故址在今西安市東南,因池水曲折而得名,是當時(shí)京都的第一勝地。

   前兩聯(lián)是曲江即景!霸吠饨^坐不歸”,苑,指芙蓉苑,在曲江西南,是帝妃游幸之所。坐不歸,表明詩(shī)人已在江頭多時(shí)。這個(gè)“不”字很有講究,如用“坐未歸”,只反映客觀(guān)現象,沒(méi)有回去;“坐不歸”,則突出了詩(shī)人的主觀(guān)意愿,不想回去,可見(jiàn)心中的情緒。這就為三、四聯(lián)的述懷作了墊筆。

   以下三句,接寫(xiě)坐時(shí)所見(jiàn)!八珜m殿轉霏微”,水精宮殿,即苑中宮殿。霏微,迷蒙的樣子。在“宮殿”、“霏微”間,又著(zhù)一“轉”字,突出了景物的變化。這似乎是承“坐不歸”而來(lái)的:久坐不歸,時(shí)已向晚,故而宮殿霏微。但是,我們從下面的描寫(xiě)中,卻看不到日暮的景象,這就透露了詩(shī)人另有筆意。浦起龍《讀杜心解》曾將詩(shī)人這一時(shí)期所寫(xiě)的《曲江二首》、《曲江對酒》、《曲江對雨》,跟作于安史之亂以前的《麗人行》作過(guò)比較,指出:“此處曲江詩(shī),所言皆‘花’、‘鳥(niǎo)’、‘蜻’、‘蝶’。一及宮苑,則云‘巢翡翠’,‘轉霏微’,‘云覆’,‘晚靜’而已。視前此所詠‘云幕’,‘御廚’,覺(jué)盛衰在目,彼此一時(shí)!边@種看法是有道理的!八珜m殿轉霏微”所顯示的,即是一種虛空寥落的情景,這個(gè)“轉”字,則有時(shí)過(guò)境遷的意味。

   與此適成對照的,是如期而至的自然界的春色:“桃花細逐楊花落,黃鳥(niǎo)時(shí)兼白鳥(niǎo)飛”。短短一聯(lián),形、神、聲、色、香俱備!凹氈稹、“時(shí)兼”四字,極寫(xiě)落花輕盈無(wú)聲,飛鳥(niǎo)歡躍和鳴,生動(dòng)而傳神。兩句襯托出詩(shī)人的此時(shí)的心緒:久坐江頭,空閑無(wú)聊,因而才這樣留意于花落鳥(niǎo)飛!疤一氈饤罨洹币痪,原作“桃花欲共楊花語(yǔ)”,后杜甫“自以淡筆改三字”(胡仔《苕溪漁隱叢話(huà)》),由擬人法改為描寫(xiě)法。何以有此改?就因為“桃花欲共楊花語(yǔ)”顯得過(guò)于恬適而富有情趣,跟詩(shī)人當時(shí)仕途失意,懶散無(wú)聊的心情不相吻合。

   這一聯(lián)用“自對格”,兩句不僅上下對仗,而且本句的某些字詞也相對。此處“桃”對“楊”,“黃”對“白”。鳥(niǎo)分黃白,這是明點(diǎn),桃楊之色則是暗點(diǎn):桃花紅而楊花白。這般色彩又隨著(zhù)花之“細逐”和鳥(niǎo)之“兼飛”而呈現出上下飄舞的動(dòng)人景象,把一派春色渲染得異常絢麗。

   風(fēng)景雖好,卻是暮春落花時(shí)節。落英繽紛,固然賞心悅目,但也很容易勾起傷春之情,于是三、四聯(lián)對酒述懷,轉寫(xiě)心中的牢騷和愁緒。

   先寫(xiě)牢騷:“縱飲久判人共棄,懶朝真與世相違!迸,讀潘,“割舍之辭;亦甘愿之辭”(張相《詩(shī)詞曲語(yǔ)辭匯釋》)。這兩句的意思是:我整日縱酒,早就甘愿被人嫌棄;我懶于朝參,的'確有違世情。這顯然是牢騷話(huà),實(shí)際是說(shuō):既然人家嫌棄我,不如借酒自遣;既然我不被世用,何苦恭勤朝參?正話(huà)反說(shuō),更顯其牢愁之盛,又妙在含蓄委婉。這里所說(shuō)的“人”和“世”,不光指朝廷碌碌之輩,牢騷已經(jīng)發(fā)到了肅宗李亨的頭上。詩(shī)人素以“忠君”為懷,但失望過(guò)甚時(shí),也禁不住口出微辭。以此二句,足見(jiàn)詩(shī)人的憤懣不平之氣。

   最后抒發(fā)愁緒:“吏情更覺(jué)滄洲遠,老大徒傷未拂衣”。滄洲,水邊綠洲,古時(shí)常用來(lái)指隱士的居處。拂衣,指辭官。這一聯(lián)是說(shuō):只因為微官縛身,不能解脫,故而雖老大傷悲,也無(wú)可奈何,終未拂衣而去。這里,以“滄洲遠”、“未拂衣”,和上聯(lián)的“縱飲”、“懶朝”形成對照,顯示一種欲進(jìn)既不能,欲退又不得的兩難境地。杜甫雖然仕途失意,畢生坎坷,但“致君堯舜上,再使風(fēng)俗淳”的政治抱負始終如一,直至逝世的前一年(769),他還勉勵友人“致君堯舜付公等,早據要路思捐軀”(《暮秋枉裴道州手札率爾遣興》),希望以國事為己任?梢(jiàn)詩(shī)人之所以縱飲懶朝,是因為抱負難展,理想落空;他把自己的失望和憂(yōu)憤托于花鳥(niǎo)清樽,正反映出詩(shī)人報國無(wú)門(mén)的苦痛。

   苑外江頭坐不歸①,水精宮殿轉靠微②。桃花細逐梨花落③,(蔡云:老杜墨跡初作欲共楊花語(yǔ),自以淡筆改三字。)黃鳥(niǎo)時(shí)兼白鳥(niǎo)飛④?v飲久判人共棄⑤,懶朝真與世相違⑥。吏情更覺(jué)滄洲遠⑦,老在徒傷未拂衣⑧。

   。ㄖ戾唬呵鞍肭,以江頭二字提起。后半對酒,以縱飲二字提起。久坐不歸,尋春玩物也。遙望苑中,則宮殿霏徽。流覽江上,則花落鳥(niǎo)飛。此皆坐時(shí)聽(tīng)見(jiàn)者。日縱飲,懶朝參,見(jiàn)入世不能。滄洲遠,未拂衣,又見(jiàn)出世不能。公蓋不得已而匏系一官歟?)

   注釋?zhuān)?/strong>

   、佟稘h書(shū)·田叔傳》:“魯王好獵,相常暴坐苑外!雹凇段褐尽罚骸按笄貒侵杏形鍖m,相去各五十里,宮皆以水精為柱!薄妒霎愑洝罚骸瓣H閭構水精宮!薄旧ⅰ拷柩詫m殿近水也。霏微,春光掩映之貌。沈約詩(shī):“霏微不能注!雹厶一罨,開(kāi)不同時(shí),當依梨花為是。桃對楊,黃對白,謂之自對體。樂(lè )府《讀曲歌》:“桃花落已盡!笔捵语@詩(shī):“洛陽(yáng)梨花落如雪!惫旁~:“楊花飄蕩落南家!雹堋对(shī)》:“黃鳥(niǎo)于飛!庇郑骸鞍坐B(niǎo)翯翯!雹荨斗窖浴罚骸俺朔矒]棄物謂之判!雹蕖肚f子》:“與世違而心不與之懼,是陸沉者也!秉S生曰:懶朝,疑即漢之移病。⑦謝朓詩(shī):“既歡懷祿情,復協(xié)滄洲趣!雹鄻(lè )府《長(cháng)歌行》:“老大徒傷悲!薄逗鬂h·楊彪傳》:曹操收彪下獄,孔融聞之,往見(jiàn)操曰:“公橫殺無(wú)辜,孔融魯國男子,明日便當拂衣而去!敝x靈運詩(shī):“拂衣五湖里!薄赌鲜贰ね跎瘋鳌罚骸拔伊⑸碛兴,豈能曲意此輩,彼如見(jiàn)惡,當拂衣去耳!秉S生曰:前半即景,后半述懷;起云坐不歸,已暗與后半為針線(xiàn);澍B(niǎo)飛,宦途升沉之喻也,又暗與五六為針線(xiàn)。

   《丹鉛錄》:梅圣俞“南隴鳥(niǎo)過(guò)北隴叫,高田水入低田流”,黃山谷“野水自添田水滿(mǎn),晴鳩卻喚雨鳩來(lái)”,李若水“近村得雨遠村同,上圳波流下圳通”,其句法皆自杜來(lái)。

  酒的古詩(shī)詞2

   下一句是柔遠能近。該句出自明代唐之淳的《對酒》中“愛(ài)屋及烏,柔遠能近”。意思是愛(ài)一個(gè)人而連帶地關(guān)心到與他有關(guān)的人或物,安撫籠絡(luò )遠近之人。

   愛(ài)屋及烏

   1、釋義:意思是因為愛(ài)一個(gè)人而連帶愛(ài)他屋上的烏鴉。比喻愛(ài)一個(gè)人而連帶地關(guān)心到與他有關(guān)的人或物,能夠接受與他有關(guān)的.東西。

   2、語(yǔ)法:作謂語(yǔ)、定語(yǔ)、分句。

   3、中性詞,形容過(guò)分偏愛(ài)或愛(ài)得不當。

   4、出處:《尚書(shū)大傳·大戰》:“愛(ài)人者,兼其屋上之烏!

   5、示例:他一直珍藏著(zhù)學(xué)生制作的紀念品,這正是教師的愛(ài)心。

   對酒(亦曰《偶會(huì )行》)

   唐之淳

   對酒勿傷,偶會(huì )何常?今日同堂,出門(mén)異鄉。同堂之樂(lè ),樂(lè )過(guò)千春。來(lái)日大難,苦口焦唇。翩翩飛燕,冬藏秋見(jiàn)。邕邕鴻雁,翱翔云漢。顧爾百鳥(niǎo),嘯侶鳴儔。我欲彎弓,其聲啁啁。此物雖微,拙誠所慎。愛(ài)屋及烏,柔遠能近。吳中白苧,細若縑素。制為君袍,愿君永御。

  酒的古詩(shī)詞3

   古詩(shī)原文

   有大人先生,以天地為一朝,以萬(wàn)期為須臾,日月為扃牖,八荒為庭衢。行無(wú)轍跡,居無(wú)室廬,幕天席地,縱意所如。止則操卮執觚,動(dòng)則挈榼提壺,唯酒是務(wù),焉知其余?

   有貴介公子,搢紳處士,聞吾風(fēng)聲,議其所以。乃奮袂攘襟,怒目切齒,陳說(shuō)禮法,是非鋒起。先生于是方捧甖承槽、銜杯漱醪;奮髯踑踞,枕麴藉糟;無(wú)思無(wú)慮,其樂(lè )陶陶。兀然而醉,豁爾而醒;靜聽(tīng)不聞雷霆之聲,熟視不睹泰山之形,不覺(jué)寒暑之切肌,利欲之感情。俯觀(guān)萬(wàn)物,擾擾焉,如江漢之載浮萍;二豪侍側焉,如蜾蠃之與螟蛉。

   譯文翻譯

   有一個(gè)大人先生,他把天地開(kāi)辟以來(lái)的漫長(cháng)時(shí)間看做是一朝,他把一萬(wàn)年當做一眨眼工夫,他把天上的日月當做是自己屋子的門(mén)窗,他把遼闊的遠方當做是自己的庭院。他放曠不羈,以天為帳幕,以大地為臥席,他自由自在。停歇時(shí),他便捧著(zhù)卮子,端著(zhù)酒杯;走動(dòng)時(shí),他也提著(zhù)酒壺,他只以喝酒為要事,又怎肯理會(huì )酒以外的事!

   有尊貴的王孫公子和大帶的隱士,他倆聽(tīng)到我這樣之后,便議論起我來(lái)。兩個(gè)人揎起袖子,撩起衣襟要動(dòng)手,瞪大兩眼,咬牙切齒,陳說(shuō)著(zhù)世俗禮法,陳說(shuō)是非,講個(gè)沒(méi)完。當他們講得正起勁時(shí),大人先生卻捧起了酒器,把杯中美酒傾入口中,悠閑地擺動(dòng)胡子,大為不敬地伸著(zhù)兩腳坐地上,他枕著(zhù)酒母,墊著(zhù)酒糟,不思不想,陶陶然進(jìn)入快樂(lè )鄉。他無(wú)知無(wú)覺(jué)地大醉,很久才醒酒,靜心聽(tīng)時(shí),他聽(tīng)不到雷霆的巨聲;用心看時(shí),他連泰山那么大也不看清;寒暑冷熱的變化,他感覺(jué)不到;利害欲望這些俗情,也不能讓他動(dòng)心。他俯下身子看世間萬(wàn)事萬(wàn)物,見(jiàn)它們像江漢上的浮萍一般亂七八糟,不值得一顧;公子處士在他身邊,他認為自己與他們更像蜾蠃和螟蛉一樣。

   注釋解釋

   酒德:飲酒的德性。頌:文體的一種。

   大人:古時(shí)用以指稱(chēng)圣人或有道德的人。

   先生:對有德業(yè)者的尊稱(chēng)。大人先生,此處作者用以自代。

   朝(zhāo):平旦至食時(shí)為朝。

   萬(wàn)期(jī):萬(wàn)年。期:周年。

   扃牖(jiōngyǒu):門(mén)窗。扃:門(mén);牖:窗。

   八荒:四方與八隅合稱(chēng)八方,八方極遠的地方為八荒。

   幕、席:都是意動(dòng)用法,以……為幕,以……為席。

   如:往。

   卮(zhī):古時(shí)一種圓形盛酒器。

   觚(gū):古時(shí)一種飲酒器,長(cháng)身,細腰,闊底,大口。

   挈(qiè):提。

   榼(kē):古時(shí)一種盛酒器。

   務(wù):勉力從事。

   貴介:尊貴。

   搢 (jìn)紳:插芴于帶間。搢:插。紳,大帶。古時(shí)仕宦者垂紳插芴,故稱(chēng)士大夫為搢紳。搢一作為縉。

   處士:有才德而隱居不仕的人。

   風(fēng)聲:名聲。

   所以:所為之得失。

   奮袂(mèi)攘(rǎng)襟:揮動(dòng)衣袖,捋起衣襟,形容激動(dòng)的神態(tài)。奮:猛然用力。袂:衣袖。攘:揎,捋。襟:衣的交領(lǐng),后指衣的前幅。

   切齒:咬牙。

   鋒起:齊起,謂來(lái)勢兇猛。鋒一作為蜂。

   于是:在這時(shí)。

   甖(yīng):大肚小口的'陶制容器。甖一作為罌。

   槽:釀酒或注酒器。

   漱醪(láo):口中含著(zhù)濁酒。漱:含著(zhù)。醪:濁酒。

   奮髯:撩起胡子。髯:頰毛。

   箕踞(jījū):伸兩足,手據膝,若箕狀;釣閷θ瞬痪吹淖。

   枕麴(qū)藉(jiè)糟:枕著(zhù)酒麴,墊著(zhù)酒糟。麴:酒母。藉:草墊。

   陶陶:和樂(lè )貌。

   兀然:無(wú)知覺(jué)的樣子。

   豁爾:此處指酒醒時(shí)深邃、空虛的樣子。

   切:接觸。

   感情,感于情,因所感而情動(dòng)。

   擾擾焉:紛亂的樣子。

   二豪:指公子與處士。

   蜾蠃:青黑色細腰蜂。

   螟蛉:蛾的幼蟲(chóng)。蜾贏(yíng)捕捉螟蛉,存在窩里,留作它幼蟲(chóng)的食物,然后產(chǎn)卵并封閉洞口。古人誤認為蜾贏(yíng)養螟蛉為己子,螟蛉即變?yōu)轵溱A(yíng)。此處以二蟲(chóng)比處士與公子。

   詩(shī)文賞析

   這篇詩(shī)文可分為三層,起首至“惟酒是務(wù),焉知其余”為第一層。作者以如椽之筆,勾勒了一位頂天立地、超時(shí)超空的“大人先生”形象。他,“以天地為一朝,萬(wàn)期為須臾”,縮長(cháng)為短,縮久遠為一瞬,比莊子筆下的“以久特聞”的彭祖和“以八千歲為春,八千歲為秋”的大椿,越出幾萬(wàn)倍。作者展開(kāi)想像的翅膀,站在宇宙、天體的高度,俯視地球、人世的變幻,自然感覺(jué)渺小微末,那何必斤斤于一旦之交,汲汲于一夕之化。他,以“日月為扃牖,八荒為庭衢”,縮大為小,縮曠遠為門(mén)庭,其胸懷之廣闊,其眼界之高遠,超塵拔俗,連莊子筆下的“絕云氣,負青天”“摶扶搖羊角而上者九萬(wàn)里”之大鵬,亦不能望其項背。以上四句,既突出“大人先生”之高大無(wú)比,橫空出世,又為后文展示其“德”鋪設一幅特大的背景。接著(zhù)敘寫(xiě)“大人先生”的衣食住行,煢煢獨立,不同凡響:“行無(wú)轍跡,居無(wú)室廬,幕天席地,縱意所如”,既然日月、八方只像扃牖、庭衢那么可以自由出入,普通車(chē)馬何能載乘,普通室廬何能蓋蔽,他——大人先生,豪放、脫羈,天當幕被,地當茵席,縱意所如,隨心所欲,這可以說(shuō)已達到莊子所論說(shuō)、描敘的“逍遙游”境界了。至此,作者的筆觸由虛而實(shí),由前四句的空靈,到此四句的概述,再具體延伸到大人先生的“動(dòng)止”,從而引出“酒”字,切入正題。他已不是一般的痛飲,而是狂飲。無(wú)論是靜止時(shí)分還是行動(dòng)時(shí)刻,不是“操卮執觚”,就是“挈榼提壺”,始終與酒為徒,“惟酒是務(wù)”。史載劉伶出門(mén)掛酒榼于車(chē),令人荷鋤隨之,曰“死便掘地埋我”。這可以作為上面幾句話(huà)的注腳?梢(jiàn)這個(gè)“大人先生”既是劉伶所向往的傲然世俗、卓然迥立之理想人物,也蘊含著(zhù)劉伶本人的性格和影子。而“惟酒是務(wù),焉知其余”,看似超然物上,不屑與營(yíng)營(yíng)碌碌、爭名奪利之世人為伍,但是舉杯澆愁愁更愁,這里面卻也或多或少發(fā)泄了不滿(mǎn)現實(shí)的牢騷,包藏著(zhù)嫉世憤俗的情愫。

   第二層從“貴介公子”到“是非蜂起”,提出“大人先生”之對立面對其狂飲所作出的反響。圍繞“酒”字,展開(kāi)了飲與反飲的矛盾沖突,使文章波折起伏,激蕩回轉!百F介公子”是既得利益者,無(wú)疑要維系其富貴利祿的名教禮法;而插笏系紳的官宦,作者稱(chēng)其為隱居的“處士”,這里不無(wú)諷刺之意,他們自然也要捍衛其賴(lài)以進(jìn)階的禮教法規。這些人不能容忍有近似瘋狂的酒徒在一旁破壞、藐視禮俗大法。因而,“聞吾風(fēng)聲,議其所以”,一“聞”即“議”,顯示了這些人狹隘的心胸和饒舌的伎倆;“議”之不過(guò)癮,乃至于“奮袂攘襟,怒目切齒”,作者連下“奮”、“攘”、“怒”、“切”四個(gè)動(dòng)詞,活畫(huà)出這批入圍而攻之、氣勢洶洶的猙獰面貌。他們“陳說(shuō)”的核心,自然是“禮法”,一時(shí)間,唾沫橫飛,“是非”之說(shuō),蜂擁而起。根本沒(méi)有直率之人的立足之地,沒(méi)有耿介之士的容身之處。以上的描述,絕不是作者的隨意想像,而是對當時(shí)黑暗腐敗政治的一種概括和反映,真切而動(dòng)人。

   第三層,寫(xiě)“大人先生”對公子、處士攻擊的回答。如果據理力駁,對這批沉湎禮法之徒,無(wú)可理喻,反而有損“大人先生”之曠達本性,倒不如反其道而行之,以率真的行為來(lái)沖破他們的名教禮法,大人先生于是索性變本加厲,不是一杯接著(zhù)一杯、文文雅雅地喝,而是“捧罌承槽,銜杯漱醪”,多么的粗魯狷狂,簡(jiǎn)直是滿(mǎn)口滿(mǎn)臉、滿(mǎn)頭滿(mǎn)身都浸淫于酒了。不僅如此,飲酒的姿態(tài)也隨之而變,坐則“奮髯箕踞”,越禮犯分;臥則“枕曲藉糟”,無(wú)法無(wú)天。大人先生心安理得,“無(wú)思無(wú)慮,其樂(lè )陶陶,兀然而醉”。這一系列倨傲不恭的行為,無(wú)疑是對那所謂的禮教的最大挑戰,也是對“公子”、“處士”的最大棒喝。別看這些正人君子似乎春風(fēng)得意,日日奔走于利祿,汲汲鉆營(yíng)于宦途,但神傷慮竭,爾虞吾詐,哪有先生那么陶然自樂(lè )。筆觸至此,已切入“德”字。接下去,作者借醉態(tài)進(jìn)一步擴展、申發(fā)“酒德”。醉是醉得那么“兀然”,毫無(wú)知覺(jué);醒是醒得那么“恍爾”,心朗胸清。這里雖醉猶有三分醒,已醒還帶三分醉。他的感官因此異于常人:聽(tīng)覺(jué)是“靜聽(tīng)不聞雷霆之聲”;視覺(jué)是“熟視無(wú)睹泰山之形”;觸覺(jué)是“不覺(jué)寒暑之切肌,利欲之感情”。寫(xiě)聽(tīng)覺(jué)、視覺(jué)只是描繪醉態(tài),是一種陪襯,目的是烘托出大人先生不為利欲撼情,甘居淡泊的高尚品德!对u注昭明文選》說(shuō):“酒中忘思慮,絕是非,不知寒暑利欲,此便是德!痹u得非常確切。作者筆下的“大人先生”于已是“不聞”“不睹”“不覺(jué)”,而對人卻看得異常透徹:“俯視萬(wàn)物,擾擾焉如江漢之載浮萍”,世上萬(wàn)物是那么地亂七八糟漂泊無(wú)定,有什么可留戀一顧的。爾等公子、處士猶如蜾贏(yíng)、螟蛉這樣渺小的東西,何能長(cháng)久。既稱(chēng)公子、處士為“二豪”,卻又比喻為蟲(chóng)子,是極妙的諷刺,極度的蔑視。這一層的詞意似乎多為自我解嘲,不辨是非,而通觀(guān)全文,卻是嘻笑怒罵,痛快淋漓,涇渭分明,是非自辨。那位“大人先生”雖沉湎于酒,卻不沉湎其心,酒德由是而興;而那公子、處士雖不沉湎于酒,卻沉湎于札法,滿(mǎn)口的說(shuō)教越顯示出他們的無(wú)德。所謂的“有德者”最無(wú)德,所謂的“無(wú)德者”最有德,正是這篇文章的題旨所在。

   這篇駢文全篇以一個(gè)虛擬的“大人先生”為主體,借飲酒表明了一種隨心所欲,縱意所如的生活態(tài)度,并對封建禮法和士大夫們作了辛辣的諷刺。語(yǔ)言形象生動(dòng),清逸超拔,音韻鏗鏘,主客對峙,鋪敘有致,文氣浩蕩,筆酣墨飽,有飄然出塵,凌云傲世之感。作者把那些“貴介公子”,“縉紳處士"們的丑態(tài)和“大人先生”“無(wú)思無(wú)慮,其樂(lè )陶陶"的悠然自在相對比,達到了鮮明的諷刺效果。作者極力渲染了酒醉后的怡然陶醉之感,視縉紳公子們如蟲(chóng)豕一般,于不動(dòng)聲色之中作了盡情的嘲諷。

  酒的古詩(shī)詞4

   酒從第一次被釀造出來(lái)便成為人類(lèi)文明的一個(gè)獨特載體。古人寫(xiě)詩(shī)賦詞,酒是其中不可忽視的一大篇章。他們或淺酌或豪飲,或閑坐山中,獨品一酒,閑情雅致,便是人生好景;驙醉如泥,顛倒癡狂,對酒當歌,嘆人生幾何。

   酒樂(lè ):

   在世無(wú)所須,唯酒與常年。對酒如此摯愛(ài)的陶淵明,田園之中,與酒為伴,在自然的美中徜徉。品一口酒,嘗盡人生百歡,感嘆千秋萬(wàn)歲后,誰(shuí)知榮與辱?但恨在世時(shí),飲酒不得足。嗜酒如命的他,一生與酒不分。故人賞我趣,執壺相與至。班荊坐松下,數斟已復醉。父老雜亂言,觴酌失行次。不覺(jué)知有我,安知物為貴。悠悠迷所留,酒中有真味。與朋友飲酒之酣暢場(chǎng)面,讓人如身臨其境。飲酒至此還有什么不能化解呢?這不就是樂(lè )嗎?從酒中找尋的`樂(lè ),從詩(shī)中提煉出來(lái)的樂(lè )。

   酒愁:

   放眼望去,只剩下獨自一人站在寒風(fēng)中?床磺迩胺,望不見(jiàn)未來(lái),這是愁啊,是無(wú)法消除的愁!

   萬(wàn)事一杯酒,長(cháng)嘆復長(cháng)歌。有心報國,無(wú)力回天的辛棄疾雖心系沙場(chǎng),卻命運多舛的他只能獨坐房中借酒消愁。身世酒杯中,萬(wàn)事皆空。古來(lái)三五個(gè)英雄。雨打風(fēng)吹何處是,漢殿秦宮。夢(mèng)入少年叢。這其中的痛徹心扉,壯志難酬又豈是你我常人能理解分毫的。他將國家興亡,民族憂(yōu)慮寄托于酒。千古興亡多少事?卻只能望長(cháng)江滾滾流。他的無(wú)奈,憤慨,又對誰(shuí)說(shuō)?欲說(shuō)還休,欲說(shuō)還休!只有借酒縱歌,讓眼淚肆意流淌。辛棄疾,這個(gè)失意的人,只有在酒中,才能看到當年那個(gè)在沙場(chǎng)點(diǎn)兵,弓如霹靂弦驚的自己。有酒如此,千古江山,在你面前又何值一提呢?

   酒狂:

   仰天長(cháng)嘯,空曠的山谷中只剩下回響。屹立在狂風(fēng)之中,高傲的眼光中充斥著(zhù)對未來(lái)的期望,對人生的自信。

   天生我材必有用,千金散盡還復來(lái)。站在山巔,俯視世間萬(wàn)物。對酒當歌,是一代詩(shī)仙的狂放。一生從盛唐到殘唐,波折起落,在彈指一揮間。轉瞬間,歡樂(lè )惆悵皆成泡影,唯剩孤高自傲,桀驁不馴,這就是李白。這個(gè)品嘗過(guò)人生六苦卻不以為意的狂人烹羊宰牛且為樂(lè ),會(huì )須一飲三百杯。將酒視為知己的人,會(huì )有誰(shuí)呢?呼兒將出換美酒,與爾同銷(xiāo)萬(wàn)古愁將憂(yōu)愁轉化為狂野的人,還會(huì )有誰(shuí)呢?他的狂放,他的驕傲,千古長(cháng)存。一俯一仰一場(chǎng)笑,一江明月一江秋的李白,人生得意已在酒中,金樽又怎會(huì )空對明月呢?

   詩(shī)中有酒,酒中作詩(shī),或悲或喜,都已了然。將酒溶于詩(shī),將情溶于酒,古詩(shī)詞中的酒,豈不美哉?有酒至此,世間萬(wàn)物,何足道哉?

  酒的古詩(shī)詞5

   《短歌行》曹操

   對酒當歌,人生幾何?譬如朝露,去日苦多,慨當以慷,幽思難忘。何以解憂(yōu),唯有杜康。青青子衿,悠悠我心。但為君故,沈吟至今。喲喲鹿鳴,食野之蘋(píng)。

   我有嘉賓,鼓瑟吹笙。明明如月,何時(shí)可掇?憂(yōu)從中來(lái),不可斷絕。越陌度阡,在用相存。契闊談謙,心念舊恩。月明星稀,烏鵲南飛,繞樹(shù)三匝,何枝可依?

   山不厭高,海不厭深,周公吐哺,天下歸心。

   《將進(jìn)酒》李白

   君不見(jiàn)黃河之水天上來(lái),奔流到海不復回。君不見(jiàn)高堂明鏡悲白發(fā),朝如青絲暮成雪。人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。天生我材必有用,千金散盡還復來(lái)。烹羊宰牛且為樂(lè ),會(huì )須壹飲三百杯。岑夫子,丹丘生,將進(jìn)酒,杯莫停。與君歌壹曲,請君為我傾耳聽(tīng)。鐘鼓饌玉不足貴,但愿長(cháng)醉不復醒。古來(lái)圣賢皆寂寞,惟有飲者留其名。陳王昔時(shí)宴平樂(lè ),斗酒十千恣歡謔。主人何為言少錢(qián),徑須沽取對君酌。五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷(xiāo)萬(wàn)古愁。

   《行路難》李白

   金樽清酒斗十千,玉盤(pán)珍饈直萬(wàn)錢(qián)。停杯投箸不能食,拔劍四顧心茫然。欲渡黃河冰塞川,將登太行雪滿(mǎn)山。閑來(lái)垂釣碧溪上,忽復乘舟夢(mèng)日邊。行路難,行路難,多歧路,今安在。長(cháng)風(fēng)破浪會(huì )有時(shí),直掛云帆濟滄海。

   《金陵酒肆留別》李白

   風(fēng)吹柳花滿(mǎn)店香,吳姬壓酒勸客賞。金陵子弟來(lái)相送,欲行不行各盡觴。請君試問(wèn)東流水,別意與之誰(shuí)短長(cháng)?

   《少年行》李白

   五陵年少金市東,銀鞍白馬度春風(fēng)。落花踏盡游何處,笑入胡姬酒肆中。

   《宣州謝脁樓餞別校書(shū)叔云》李白

   棄我去者昨日之日不可留,亂我心者今日之日多煩憂(yōu)。長(cháng)風(fēng)萬(wàn)里送秋雁,對此可以酣高樓。蓬萊文章建安骨,中間小謝又清發(fā)。俱懷逸興壯思飛,欲上青天攬明月。抽刀斷水水更流,舉杯消愁愁更愁。人生在世不稱(chēng)意,明朝散發(fā)弄扁舟。

   《客中行》李白

   蘭陵美酒郁金香,玉碗盛來(lái)琥珀光。但使主人能醉客,不知何處是他鄉。

   《月下獨酌》李白

   花間壹壺酒,獨酌無(wú)相親。舉杯邀明月,對影成三人。月既不解飲,影徒隨我身。暫伴月將影,行樂(lè )須及春。我歌月徘徊,我舞影零亂。醒時(shí)同交歡,醉后各分散。永結無(wú)情游,相期邈云漢。

   《贈衛八處士》杜甫

   人生不相見(jiàn),動(dòng)如參與商。今夕復何夕,共此燈燭光。少壯能幾時(shí)?鬢發(fā)各已蒼!訪(fǎng)舊半為鬼,驚呼熱中腸。焉知二十載,重上君子堂。昔別君未婚,兒女忽成行。怡然敬父執,問(wèn)我來(lái)何方。問(wèn)答乃未已,兒女羅酒漿。夜雨剪春韭,晨炊間黃粱。主稱(chēng)會(huì )面難,壹舉累十觴。十觴亦不醉,感子故意長(cháng)。明日隔山岳,世事兩茫茫。

   《聞官軍收河南河北》杜甫

   劍外忽傳收薊北,初聞涕淚滿(mǎn)衣裳。卻看妻子愁何在,漫卷詩(shī)書(shū)喜欲狂。白日放歌須縱酒,青春作伴好還鄉。即從巴峽穿巫峽,便下襄陽(yáng)向洛陽(yáng)。

   《飲中八仙歌》杜甫

   知章騎馬似乘船,眼花落井水中眠。汝陽(yáng)三斗始朝天,道逢曲車(chē)口流涎,恨不移封向酒泉。左相日興費萬(wàn)錢(qián),飲如長(cháng)鯨吸百川,銜杯樂(lè )圣稱(chēng)避賢。宗之瀟灑美少年,舉觴白眼望青天,皎如玉樹(shù)臨風(fēng)前。蘇晉長(cháng)齋繡佛前,醉中往往愛(ài)逃禪。李白壹斗詩(shī)百篇,長(cháng)安市上酒家眠,天子呼來(lái)不上船,自稱(chēng)臣是酒中仙。張旭三杯草圣傳,脫帽露頂王公前,揮毫落紙如云煙。焦遂五斗方卓然,高談闊論驚四筵。

   《問(wèn)劉十九》白居易

   紅泥小火爐,綠蟻新焙酒,晚來(lái)天欲雪,能飲壹杯無(wú)?

   《狂歌詞》白居易

   明月照君席,白露沾我衣。勸君酒杯滿(mǎn),聽(tīng)我狂歌詞。五十已后衰,二十已前癡。晝夜又分半,其間幾何時(shí)。生前不歡樂(lè ),死后有馀貲。焉用黃墟下,珠衾玉匣為。

   《勸酒》白居易

   勸君壹盞君莫辭,勸君兩盞君莫疑,勸君三盞君始知。面上今日老昨日,心中醉時(shí)勝醒時(shí)。天地迢遙自長(cháng)久,白兔赤烏相趁走。身后堆金拄北斗,不如生前壹尊酒。君不見(jiàn)春明門(mén)外天欲明,喧喧歌哭半死生。游人駐馬出不得,白輿素車(chē)爭路行。歸去來(lái),頭已白,典錢(qián)將用買(mǎi)酒吃。

   《戲問(wèn)花門(mén)酒家翁》岑參

   老人七十仍沽酒,千壺百甕花門(mén)口。道傍榆莢仍似錢(qián),摘來(lái)沽酒君肯否?

   《白雪歌送武判官歸京》岑參

   北風(fēng)卷地白草折,胡天八月即飛雪。忽如壹夜春風(fēng)來(lái),千樹(shù)萬(wàn)樹(shù)梨花開(kāi)。散入珠簾濕羅幕,狐裘不暖錦衾薄。將軍角弓不得控,都護鐵衣冷難著(zhù)。瀚海闌干百丈冰,愁云慘淡萬(wàn)里凝。中軍置酒飲歸客,胡琴琵琶與羌笛。紛紛暮雪下轅門(mén),風(fēng)掣紅旗凍不翻。輪臺東門(mén)送君去,去時(shí)雪滿(mǎn)天山路。山回路轉不見(jiàn)君,雪上空留馬行處。

   《送李少府時(shí)在客舍作》高適

   相逢旅館意多違,暮雪初晴候燕飛。主人酒盡君未醉。薄暮途遙歸不歸?

   《無(wú)題》李商隱

   昨夜星辰昨夜風(fēng),畫(huà)樓西畔桂堂東。身無(wú)彩鳳雙飛翼,心有靈犀壹點(diǎn)通。隔座送鉤春酒暖,分曹射覆蠟燈紅。嗟余聽(tīng)鼓應官去,走馬蘭臺類(lèi)轉蓬。

   《過(guò)故人莊》孟浩然

   故人具雞黍,邀我至田家。綠樹(shù)村邊合,青山郭外斜。開(kāi)軒面場(chǎng)圃,把酒話(huà)桑麻。待到重陽(yáng)日,還來(lái)就菊花。

   《渭城曲》王維

   渭城朝雨浥輕塵,客舍青青柳色新。勸君更盡壹杯酒,西出陽(yáng)關(guān)無(wú)故人。

   《泊秦淮》杜牧

   煙籠寒水月籠沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡國恨,隔江猶唱后庭花。

   《泊秦淮》杜牧

   清明時(shí)節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問(wèn)酒家何處有?牧童遙指杏花村。

   《新豐主人》儲光羲

   新豐主人新酒熟,舊客還歸舊堂宿。滿(mǎn)酌香含北砌花,盈尊色泛南軒竹。云散天高秋月明,東家少女解秦箏。醉來(lái)忘卻巴陵道,夢(mèng)中疑是洛陽(yáng)城。

   《自遣》羅隱

   得即高歌失即休,多愁多恨亦悠悠。今朝有酒今朝醉,明日愁來(lái)明日愁。

   《涼州詞》王翰

   葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場(chǎng)君莫笑,古來(lái)征戰幾人回?

   《重經(jīng)巴丘》張繼

   昔年高接李膺歡,日泛仙舟醉碧瀾。詩(shī)句亂隨青草落,酒腸俱逐酒庭寬。浮生聚散云相似,往事冥微夢(mèng)壹般。今日片帆城下去,秋風(fēng)回首淚闌干。

   《山中贈諸暨丹丘明府》秦系

   茶衣半破帶莓苔,笑向陶潛酒甕開(kāi)?v醉還須上山去,白云那肯下山來(lái)。

   《九日與陸處士羽飲茶》皎然

   九日山僧院,東籬菊也黃,俗人多泛酒,誰(shuí)解助茶香。

   《西江月》蘇軾

   照野彌彌淺浪,橫空隱隱層霄。障泥未解玉驄驕,我欲醉眠芳草?上б枷L(fēng)月,莫教踏碎瓊瑤。解鞍欹枕綠楊橋,杜宇壹聲春曉。

   《定風(fēng)波》蘇軾

   莫聽(tīng)穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬,誰(shuí)怕?壹蓑煙雨任平生。料峭春風(fēng)吹酒醒,微冷,山頭斜照卻相迎;厥紫騺(lái)蕭瑟處,歸去,也無(wú)風(fēng)雨也無(wú)晴。

   《水調歌頭明月幾時(shí)有》蘇軾

   明月幾時(shí)有?把酒問(wèn)青天。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風(fēng)歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間!轉朱閣,低綺戶(hù),照無(wú)眠。不應有恨,何事長(cháng)向別時(shí)圓?人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但愿人長(cháng)久,千里共嬋娟。

   《念奴嬌赤壁懷古》蘇軾

   大江東去,浪淘盡,千古風(fēng)流人物。故壘西邊,人道是:三國周郎赤壁。亂石穿空,驚濤拍岸,卷起千堆雪。江山如畫(huà),壹時(shí)多少豪杰。遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發(fā)。羽扇綸巾,談笑間、強虜灰飛煙滅。故國神游,多情應笑我,早生華發(fā)。人生如夢(mèng),壹樽還酹江月

   《浣溪沙》晏殊

   壹曲新詞酒壹杯,去年天氣舊亭臺。夕陽(yáng)西下幾時(shí)回?無(wú)可奈何花落去,似曾相識燕歸來(lái)。小園香徑獨徘徊。

   《春日西湖寄謝法曹韻》歐陽(yáng)修

   酒逢知己千杯少,話(huà)不投機半句多。遙知湖上壹樽酒,能憶天涯萬(wàn)里人。

   《如夢(mèng)令》李清照

   常記溪亭日暮,沈醉不知歸路,興盡晚回舟,誤入藕花深處。爭渡,爭渡,驚起壹灘鷗鷺。

   《如夢(mèng)令》李清照

   昨夜雨疏風(fēng)驟,濃睡不消殘酒,試問(wèn)卷簾人,卻道海棠依舊,知否,知否,應是綠肥紅瘦。

   《浣溪沙》李清照

   莫許杯深琥珀濃,未成沈醉意先融。疏鐘己應晚來(lái)風(fēng),瑞腦香消魂夢(mèng)斷。辟寒金小髻鬟松,醒時(shí)空對燭花紅。

   《破陣子為陳同甫賦壯詞以寄之》辛棄疾

   醉里挑燈看劍,夢(mèng)回吹角連營(yíng)。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲,沙場(chǎng)秋點(diǎn)兵。馬作的.盧飛快,弓如霹靂弦驚。了卻君王天下事,贏(yíng)得生前身后名,可憐白發(fā)生。

   《游山西村》陸游

   莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚。山重水復疑無(wú)路,柳暗花明又壹村。簫鼓追隨春社近,衣冠簡(jiǎn)樸古風(fēng)存。從今若許閑乘月,拄杖無(wú)時(shí)夜叩門(mén)。

   《雨霖鈴》柳永

   寒蟬凄切。對長(cháng)亭晚,驟雨初歇。都門(mén)帳飲無(wú)緒,留戀處、蘭舟催發(fā)。執手相看淚眼,竟無(wú)語(yǔ)凝噎。念去去、千里煙波,暮靄沉沉楚天闊。多情自古傷離別,更那堪、冷落清秋節。今宵酒醒何處,楊柳岸、曉風(fēng)殘月。此去經(jīng)年,應是良辰好景虛設。便縱有、千種風(fēng)情,更與何人說(shuō)。

   《漁家傲》范仲淹

   塞下秋來(lái)風(fēng)景異,衡陽(yáng)雁去無(wú)留意。四面邊聲連角起。千嶂里,長(cháng)煙落日孤城閉。濁酒壹杯家萬(wàn)里,燕然未勒歸無(wú)計。羌管悠悠霜滿(mǎn)地。人不寐,將軍白發(fā)征夫淚。

   《蘇幕遮》范仲淹

   碧云天,黃葉地,秋色連波,波上寒煙翠。山映斜陽(yáng)天接水,芳草無(wú)情,更在斜陽(yáng)外。黯鄉魂,追旅思,夜夜除非,好夢(mèng)留人睡。明月樓高休獨倚,酒入愁腸,化作相思淚。

   《清明》王禹俏

   無(wú)花無(wú)酒過(guò)清明,興味蕭然似野僧。昨日鄰家乞新火,曉窗分與讀書(shū)燈。

   《桃花詩(shī)》唐寅

   桃花仙人種桃樹(shù),又摘桃花換酒錢(qián)。酒醒只在花前坐,酒后還來(lái)花下眠。半醒半醉日復日,花開(kāi)花落年復年。但愿老死花酒間,不愿鞠躬車(chē)馬前。馬塵車(chē)馳貴者趣,酒盞花枝貧者緣。若將富貴比車(chē)馬,他的富貴我的閑。世人笑我太瘋癲,我笑他人看不穿。不見(jiàn)五陵豪杰墓,無(wú)花無(wú)酒鋤作田。

   《清明》高翥

   南北山頭多墓田,清明祭掃各紛然。紙灰飛作白蝴蝶,淚血染成紅杜鵑。日落狐貍眠冢上,夜歸兒女笑燈前。人生有酒須當醉,壹滴何曾到九泉。

   《驟雨打新荷》元好問(wèn)

   綠葉陰濃,遍池塘閣,遍趁涼多。海榴初綻,妖艷噴香羅。老燕攜雛弄語(yǔ),有高柳鳴蟬相和。驟雨過(guò),珍珠亂糝,打遍新荷。人生有幾,念良辰美景,壹夢(mèng)初過(guò)。窮通前定,何用苦張羅。命友邀賓玩賞,對芳尊淺酌低歌。且酩酊,任他兩輪日月,來(lái)往如梭。

  酒的古詩(shī)詞6

   上巳日與二三子攜酒出游隨所見(jiàn)輒作數句明日

   宋代 蘇軾

   薄云霏霏不成雨,杖藜曉入千花塢。

   柯丘海棠吾有詩(shī),獨笑深林誰(shuí)敢侮。

   三杯卯酒人徑醉,一枕春睡日亭午。

   竹間老人不讀書(shū),留我閉門(mén)誰(shuí)教汝。

   出檐枳十圍大,寫(xiě)真素壁千蛟舞。

   東坡作塘今幾尺,攜酒一勞農工苦。

   卻尋流水出東門(mén),壞垣古塹花無(wú)主。

   臥開(kāi)桃李為誰(shuí)妍,對立相媚嫵。

   開(kāi)樽借草勸行路,不惜春衫污泥土。

   褰裳共過(guò)春草亭,扣門(mén)卻入韓家圃。

   轆轤繩斷井深碧,秋千索掛人何所。

   映簾空復小桃枝,乞漿不見(jiàn)應門(mén)女。

   南山古臺臨斷岸,雪陣翻空迷仰俯。

   故人饋我玉葉羹,水冷煙消誰(shuí)為煮。

   崎嶇束蘊下荒徑,婭姹隔花聞好語(yǔ)。

   更隨落景盡余樽,卻傍孤城得僧宇。

   主人勸我洗足眠,倒床不復聞鐘鼓。

   明朝門(mén)外泥一尺,始悟三更雨如許。

   平生所向無(wú)一遂,茲游何事天不阻。

   固知我友不終窮,豈弟君子神所予。

  酒的古詩(shī)詞7

   十二月十九日夜中發(fā)鄂渚曉泊漢陽(yáng)親舊攜酒追送聊為短句

   宋代黃庭堅

   接淅報官府,敢違王事程。

   宵征江夏縣,睡起漢陽(yáng)城。

   鄰里煩追送,杯盤(pán)瀉濁清。

   袛應瘴鄉老,難答故人情。

   譯文

   等不到煮飯就得向官府報到,豈敢違背王事規定的期程?

   連夜乘船從江夏出發(fā),一覺(jué)醒來(lái)已經(jīng)到達漢陽(yáng)城。

   麻煩鄉里鄰居趕來(lái)送行,杯盤(pán)里瀉的酒有濁有清。

   我只該在蠻瘴之鄉老死,難得再有機會(huì )報答故人的深情。

   注釋

   鄂渚:相傳在今湖北武昌黃鶴山上游三百步長(cháng)江中。隋置鄂州,即因渚得名。世稱(chēng)鄂州為鄂渚。漢陽(yáng):今屬湖北武漢。親舊:猶親故。短句:古代的七言詩(shī)歌,人們習慣稱(chēng)長(cháng)句,五言則為短句。

   接淅:捧著(zhù)已經(jīng)淘濕的米,來(lái)不及將生米煮熟。淅,淘過(guò)的米。

   敢:豈敢。王事:王命差遣的公事。程:期限。

   “宵征”句:是說(shuō)連夜從武昌出發(fā)。宵征,夜行。

   追送:偏義復詞,實(shí)指“送”,殷勤地送別。

   濁清:偏義復詞,實(shí)指“清”,清香的好酒。

   瘴鄉:南方瘴癘之地,易使人生病。這里指宜州(治所在今廣西宜山)。老:終老,到老死去。

   答:報答。

   賞析

   此詩(shī)首聯(lián)“接淅報官府,敢違王事程”,描寫(xiě)出一片緊張、急迫的氣氛:貶謫的命令催魂逼命,急如星火,連做飯的工夫也沒(méi)有;“王事”在身,不敢有片刻的耽擱。這里作者用“接淅”的典故恰當地比喻了官命之急迫,其悲憤心情透出紙背。次聯(lián)承接上聯(lián)之意,通過(guò)時(shí)間、地點(diǎn)的轉換,具體地描寫(xiě)出舟行之急。這一聯(lián)詩(shī)意急切,如同《詩(shī)經(jīng)·召南·小星》所狀寫(xiě)的“肅肅宵征,夙夜在公”。兩個(gè)對偶句語(yǔ)氣又極流暢,而且切合水路舟行急速的事實(shí)!巴跏隆本o迫,江流湍急,船行飛快,詩(shī)中將那情景和氣氛描寫(xiě)得十分生動(dòng)。頸聯(lián)寫(xiě)鄰里、朋舊趕來(lái)送行的情景!班徖餆┳匪,杯盤(pán)瀉濁清”,敘事中透出無(wú)限的情意!白匪汀焙汀皾崆濉倍际瞧x詞:“追送”就是“送”,“煩”字透出作者的感激之意;“濁清”實(shí)指“清”。但是,“追送”的“追”字又進(jìn)一步把前面兩聯(lián)的緊迫氣氛渲染出來(lái):詩(shī)人走得那樣突然,以至鄰里、故舊事先都沒(méi)有得到消息,而倉促之間追到漢陽(yáng)為之餞行。那瀉入杯中的一杯杯餞行酒,包含了很多深情厚意。末聯(lián)寫(xiě)詩(shī)人的感慨:“袛應瘴鄉老,難答故人情!贝朔喚舆呥h之地,功名前程乃至生命都是不可卜知的,這一切詩(shī)人也不計較,只是“故人”的`友誼和真摯的感情永遠無(wú)法報答,這才是終身遺恨的事。作者自崇寧二年(1103年)十二月十九日從武昌出發(fā),經(jīng)過(guò)長(cháng)途跋涉,方于次年夏天到達宜州貶所,到宜州后僅一年,便懷著(zhù)冤憤與世長(cháng)辭了。老死瘴癘之鄉而“難答故人情”,成為他留給“故人”的訣別之辭。

   這首詩(shī)是因親朋故舊餞行,內心感念不已而寫(xiě)的,因此感情真摯動(dòng)人,用典較少,語(yǔ)言平易流暢,不像黃庭堅其他的詩(shī)那樣刻意雕琢,講求險怪奇麗。但是,詩(shī)的章法仍然是謹嚴細密的,四聯(lián)之間,起、承、轉、合的關(guān)系頗耐尋究。首聯(lián)“起”,敘述緊急離開(kāi)武昌的原因:王事在身,必須“接淅”而行。頷聯(lián)“承”,承接上聯(lián)之意,具體描寫(xiě)行程緊急、必須“宵征”的情形。頸聯(lián)“轉”,由行程的緊迫轉為寫(xiě)鄰里的追送和置酒餞別。末聯(lián)“合”,歸結點(diǎn)題,抒發(fā)離別之情。黃庭堅長(cháng)于律詩(shī),而律詩(shī)的章法是頗有訣竅的,其中之一便是“起、承、轉、合”!都t樓夢(mèng)》第四十八回寫(xiě)到香菱向林黛玉學(xué)詩(shī),林黛玉說(shuō):“什么難事,也值得去學(xué)?不過(guò)是起、承、轉、合,當中承轉,是兩副對子,平聲的對仄聲,虛的對實(shí)的,實(shí)的對虛的。若是果有了奇句,連平仄虛實(shí)不對都使得!边@里曹雪芹通過(guò)林黛玉之口說(shuō)出的這段話(huà),有助于揣摩理解黃庭堅這首律詩(shī)藝術(shù)上的特點(diǎn)。

   創(chuàng )作背景

   此詩(shī)是黃庭堅晚年從鄂州貶往宜州時(shí)所作。宋徽宗建中靖國元年(1101年),黃庭堅在沙市寓居,直到冬天過(guò)去。崇寧元年(1102年)九月,移至鄂州寓居。后又被貶去瘴癘之地的宜州。崇寧二年(1103年)十二月十九日晚,時(shí)值嚴冬,詩(shī)人乘船赴貶所,寫(xiě)下了這首律詩(shī)。

  酒的古詩(shī)詞8

   孟倉曹步趾領(lǐng)新酒醬二物滿(mǎn)器見(jiàn)遺老夫 [唐] 杜甫

   楚岸通秋屐,胡床面夕畦。藉糟分汁滓,甕醬落提攜。

   飯糲添香味,朋來(lái)有醉泥。理生那免俗,方法報山妻。

   杜甫 杜甫(712年—770年),字子美,漢族,本襄陽(yáng)人,后徙河南鞏縣。自號少陵野老,唐代偉大的現實(shí)主義詩(shī)人,與李白合稱(chēng)“李杜”。為了與另兩位詩(shī)人李商隱與杜牧即“小李杜”區別,杜甫與李白又合稱(chēng)“大李杜”,杜甫也常被稱(chēng)為“老杜”。

   杜甫在中國古典詩(shī)歌中的.影響非常深遠,被后人稱(chēng)為“詩(shī)圣”,他的詩(shī)被稱(chēng)為“詩(shī)史”。后世稱(chēng)其杜拾遺、杜工部,也稱(chēng)他杜少陵、杜草堂。

   杜甫創(chuàng )作了《春望》《北征》《三吏》《三別》等名作。乾元二年(759年)杜甫棄官入川,雖然躲避了戰亂,生活相對安定,但仍然心系蒼生,胸懷國事。雖然杜甫是個(gè)現實(shí)主義詩(shī)人,但他也有狂放不羈的一面,從其名作《飲中八仙歌》不難看出杜甫的豪氣干云。

   杜甫的思想核心是儒家的仁政思想,他有“致君堯舜上,再使風(fēng)俗淳”的宏偉抱負。杜甫雖然在世時(shí)名聲并不顯赫,但后來(lái)聲名遠播,對中國文學(xué)和日本文學(xué)都產(chǎn)生了深遠的影響。杜甫共有約1500首詩(shī)歌被保留了下來(lái),大多集于《杜工部集》。

  酒的古詩(shī)詞9

   1、《問(wèn)劉十九》——白居易

   紅泥小火爐,綠蟻新焙酒,

   晚來(lái)天欲雪,能飲一杯無(wú)?

   2、《渭城曲 》——王維

   渭城朝雨浥輕塵, 客舍青青柳色新。

   勸君更盡一杯酒, 西出陽(yáng)關(guān)無(wú)故人。

   3、《新豐主人》——儲光羲

   新豐主人新酒熟, 舊客還歸舊堂宿。

   滿(mǎn)酌香含北砌花, 盈尊色泛南軒竹。

   云散天高秋月明, 東家少女解秦箏。

   醉來(lái)忘卻巴陵道, 夢(mèng)中疑是洛陽(yáng)城。

   4、《涼州詞》—— 王翰

   葡萄美酒夜光杯, 欲飲琵琶馬上催。

   醉臥沙場(chǎng)君莫笑, 古來(lái)征戰幾人回?

   5、《少年行》—— 李白

   五陵年少金市東, 銀鞍白馬度春風(fēng)。

   落花踏盡游何處, 笑入胡姬酒肆中。

   6、《客中行》—— 李白

   蘭陵美酒郁金香, 玉碗盛來(lái)琥珀光。

   但使主人能醉客, 不知何處是他鄉。

   7、《戲問(wèn)花門(mén)酒家翁》—— 岑參

   老人七十仍沽酒, 千壺百甕花門(mén)口。

   道傍榆莢仍似錢(qián), 摘來(lái)沽酒君肯否?

   8、《送李少府時(shí)在客舍作》—— 高適

   相逢旅館意多違, 暮雪初晴候燕飛。

   主人酒盡君未醉。 薄暮途遙歸不歸?

   9、《重經(jīng)巴丘》—— 張繼

   昔年高接李膺歡, 日泛仙舟醉碧瀾。

   詩(shī)句亂隨青草落, 酒腸俱逐酒庭寬。

   浮生聚散云相似, 往事冥微夢(mèng)一般。

   今日片帆城下去, 秋風(fēng)回首淚闌干。

   10、《九日與陸處士羽飲茶》—— 皎然

   九日山僧院, 東籬菊也黃,

   俗人多泛酒, 誰(shuí)解助茶香。

  酒的古詩(shī)詞10

   1、杜康

   傳說(shuō)中是最早釀酒的人,后故以其名代稱(chēng)酒。

   曹操《短歌行》:“何以解憂(yōu)?惟有杜康!痹脝(wèn)《鷓鴣天》:“總道忘憂(yōu)有杜康,酒逢歡處更難忘!

   2、觴酌(shāng zhuó)

   原為兩種飲酒器具,后亦用作酒的代稱(chēng)。

   曹植《酒賦》:“若耽于觴酌,流情縱逸,先王所禁,君子所斥!表f應物《簡(jiǎn)寂觀(guān)西澗瀑布下作》:“茶果邀真侶,觴酌洽同心!

   3、綠蟻

   酒面上漂浮的綠色泡沫,因似蟻狀,故名。也用作酒的代稱(chēng)。

   謝朓《在郡臥病呈沈尚書(shū)》:“嘉魴聊可薦,綠蟻方獨持!卑拙右住秵(wèn)劉十九》:“綠蟻新醅酒,紅泥小火爐!

   4、歡伯

   因為酒能消憂(yōu)解愁,給人們帶來(lái)歡樂(lè ),故借此意而取名“歡伯”。

   焦贛《易林坎之兌》:“酒為歡伯,除憂(yōu)來(lái)樂(lè )!痹脝(wèn)《留月軒》:“三人成邂逅,又復得歡伯。歡伯屬我歌,蟾兔為動(dòng)色!

   5、流霞

   對美酒的`喻稱(chēng)。

   《抱樸子祛惑》載:“項曼都入山學(xué)仙,十年而歸,家人問(wèn)其故,曰:‘有仙人但以流霞一杯與我,飲之輒不饑渴!扁仔拧缎l王贈桑落酒奉答》:“愁人坐狹邪,喜得送流霞!崩钌屉[《花下醉》:“尋芳不覺(jué)醉流霞,倚樹(shù)沉眠日已斜!

   6、老春

   唐時(shí)多稱(chēng)酒為春,故稱(chēng)美酒為老春。

   李白《哭宣城善釀紀叟》:“紀叟黃泉里,還應釀老春!表n翃《田倉曹東亭夏夜飲得春字》:“玉佩迎初夜,金壺醉老春!

   7、曲生

   酒的擬人稱(chēng)呼。

   鄭棨《開(kāi)天傳信記》載:“葉法善會(huì )朝客數十人于玄真觀(guān),思飲酒。忽一人傲睨直入,自云曲秀才,與諸人論難,詞鋒敏銳。法善疑為鬼魅,暗以小劍擊之,其人墜階下,化為滿(mǎn)瓶好酒,眾人揖之曰:‘曲生風(fēng)味,不可忘也!标懹巍冻醮簯殉啥肌罚骸安(lái)幾與曲生絕,禪榻煙茶雙鬢絲!

   8、凍醪

   即春酒。是寒冬釀造,春天成熟的酒。

   《詩(shī)經(jīng)·豳風(fēng)·七月》:“十月獲稻,為此春酒,以介眉壽!眰鳎骸按壕,凍醪也!笔瑁骸磅矠榫浦畡e名,此酒凍時(shí)釀之,故稱(chēng)凍醪!倍拍痢都膬刃趾椭荽迒T外十二韻》:“雨侵寒牖夢(mèng),梅引凍醪傾!标扆斆伞朵蹙平怼罚骸熬腹澑唢L(fēng)不可攀,此巾猶墜凍醪間!

   9、椒漿

   用椒浸制而成的酒,古代多用以祭神。

   屈原《楚辭·九歌·東皇太一》:“奠桂酒兮椒漿!蓖蹙S《椒園》:“椒漿奠瑤席,欲下云中君!崩罴蔚v《夜聞江南人家賽神》:“雨過(guò)風(fēng)清洲渚閑,椒漿醉盡迎神還!

   10、杯中物

   因飲酒時(shí)多用杯盛,故稱(chēng)。

   陶潛《責子》:“天運茍如此,且進(jìn)杯中物!秉S庭堅《次韻柳通叟寄王文通》:“心猶未死杯中物,春不能朱鏡里顏!

   11、般若湯

   僧徒稱(chēng)呼酒的隱辭,以避法禁。

   蘇軾《東坡志林》中有“僧謂酒為般若湯”的記載。和邦額《夜譚隨錄》:“三哥尚憶去歲中云,在姑射山石室中,與無(wú)一師,飲般若湯,食穿籬菜!

   11、掃愁帚、釣詩(shī)鉤

   因酒能掃除憂(yōu)愁,能鉤起詩(shī)興,故稱(chēng)。

   蘇軾《洞庭春色》:“要當立名字,未用問(wèn)升斗。應呼釣詩(shī)鉤,亦號掃愁帚!

   12、青州從事、平原督郵

   “青州從事”是美酒的隱語(yǔ)!捌皆洁]”是劣酒的隱語(yǔ)。

   劉義慶《世說(shuō)新語(yǔ)·術(shù)解》載:“桓公有主簿,善別酒,有酒輒令先嘗。好者謂‘青州從事’,劣者謂‘平原督郵’!睆氖,美官;督郵,賤職。故以此為比。皮日休《醉中寄魯望一壺并一絕》:“醉中不得親相倚,故遣青州從事來(lái)!秉S庭堅《醇道得蛤蜊復索舜泉》:“商略督郵風(fēng)味惡,不堪持到蛤蜊前!

  酒的古詩(shī)詞11

   [宋]程公許

   湖蕩匝城府,堤柳一長(cháng)通。

   森戟書(shū)漏永,闃如墟野。

   掣鈴三日留,郁郁殊寡悰。

   登埤展遐眺,蕩我磊磈胸。

   溝畦磨衲麗,煙蕪圖采工。

   廣文一尊酒,邂逅清賞同。

   慨昔石林老,小駐雙旌紅。

   燕坐鳧鶩退,行散龜鶴從。

   得句陵子美,高世猶房公,

   想此據胡休,長(cháng)嘯延清風(fēng)。

   想此躡珠履,和月吸酒鐘。

   想此援采毫,醉題揖遙峰。

   想此披綺裘,憑高目征鴻。

   逸駕渺難追,風(fēng)光為誰(shuí)容。

   空科翰黑香,披拂葭葦叢。

   翠琰子由賦,正聲響竹鏞。

   千年古徐州,綺疏貫晴虹。

   過(guò)眼不再讀,恨我性識蒙。

   喬木噪晚鴉,低囘馬首東。

   綠綺有余韻,在之訊仙翁。

  酒的古詩(shī)詞12

   云安九日,鄭十八攜酒陪諸公宴

   [唐] 杜甫

   寒花開(kāi)已盡,菊蕊獨盈枝。舊摘人頻異,輕香酒暫隨。

   地偏初衣夾,山擁更登危。萬(wàn)國皆戎馬,酣歌淚欲垂。

   【鶴注】永泰元年八月,仆固懷恩及吐蕃、回統等人寇,故詩(shī)云“萬(wàn)國皆戎馬!

   【遠注】鄭十八,名賁,云安人。

   寒花開(kāi)已盡①,菊蕊獨盈枝②。舊摘人頻異,輕香酒暫隨。地偏初衣挾③,..山擁更登危④。萬(wàn)國皆戎馬,酣歌淚欲垂⑤。

   。ㄉ纤木湃,自傷飄蕩。下四云安,慨世亂離。人指諸公,曰頻異,憶去年也。鄭方攜酒,曰暫隨,念將來(lái)也。初衣夾,見(jiàn)地氣之暖。更登危,見(jiàn)山城之高。)

   、購堈(jiàn)詩(shī):“霜雁排空斷,寒花映日鮮!雹谏騺缙谠(shī):“魏文頒菊蕊,漢武賜萸囊!雹厶諠撛(shī):“心遠地自偏!薄墩f(shuō)文》:“,無(wú)絮衣!薄肚锱d賦》:“藉莞蒻,御衣!雹堋讹L(fēng)俗通》:“九日登高,以禳災厄!薄队洝罚骸靶⒆硬坏俏!雹荨渡虝(shū)》:“酣歌于室!

   杜甫 杜甫(712年—770年),字子美,漢族,本襄陽(yáng)人,后徙河南鞏縣。自號少陵野老,唐代偉大的現實(shí)主義詩(shī)人,與李白合稱(chēng)“李杜”。為了與另兩位詩(shī)人李商隱與杜牧即“小李杜”區別,杜甫與李白又合稱(chēng)“大李杜”,杜甫也常被稱(chēng)為“老杜”。

   杜甫在中國古典詩(shī)歌中的影響非常深遠,被后人稱(chēng)為“詩(shī)圣”,他的詩(shī)被稱(chēng)為“詩(shī)史”。后世稱(chēng)其杜拾遺、杜工部,也稱(chēng)他杜少陵、杜草堂。

   杜甫創(chuàng )作了《春望》《北征》《三吏》《三別》等名作。乾元二年(759年)杜甫棄官入川,雖然躲避了戰亂,生活相對安定,但仍然心系蒼生,胸懷國事。雖然杜甫是個(gè)現實(shí)主義詩(shī)人,但他也有狂放不羈的'一面,從其名作《飲中八仙歌》不難看出杜甫的豪氣干云。

   杜甫的思想核心是儒家的仁政思想,他有“致君堯舜上,再使風(fēng)俗淳”的宏偉抱負。杜甫雖然在世時(shí)名聲并不顯赫,但后來(lái)聲名遠播,對中國文學(xué)和日本文學(xué)都產(chǎn)生了深遠的影響。杜甫共有約1500首詩(shī)歌被保留了下來(lái),大多集于《杜工部集》。

  酒的古詩(shī)詞13

   將進(jìn)酒

   李白

   君不見(jiàn)黃河之水天上來(lái),奔流到海不復回。

   君不見(jiàn)高堂明鏡悲白發(fā),朝如青絲暮成雪。

   人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。

   天生我材必有用,千金散盡還復來(lái)。

   烹羊宰牛且為樂(lè ),會(huì )須一飲三百杯。

   岑夫子,丹丘生,將進(jìn)酒,杯莫停。

   與君歌一曲,請君為我傾耳聽(tīng)。

   鐘鼓饌玉不足貴,但愿長(cháng)醉不復醒。

   古來(lái)圣賢皆寂寞,惟有飲者留其名。

   陳王昔時(shí)宴平樂(lè ),斗酒十千恣歡謔。

   主人何為言少錢(qián),徑須沽取對君酌。

   五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒,與爾同銷(xiāo)萬(wàn)古愁。

   醉花陰

   李清照

   薄霧濃云愁永晝,瑞腦消金獸。佳節又重陽(yáng),玉枕紗廚,半夜涼初透。

   東籬把酒黃昏后,有暗香盈袖。莫道不消魂。簾卷西風(fēng),人比黃花瘦。

   把酒問(wèn)月

   李白

   青天有月來(lái)幾時(shí)?我今停杯一問(wèn)之。

   人攀明月不可得,月行卻與人相隨。

   皎如飛鏡臨丹闕,綠煙滅盡清輝發(fā)。

   但見(jiàn)宵從海上來(lái),寧知曉向云間沒(méi)。

   白兔搗藥秋復春,嫦娥孤棲與誰(shuí)鄰?

   今人不見(jiàn)古時(shí)月,今月曾經(jīng)照古人。

   古人今人若流水,共看明月皆如此。

   唯愿當歌對酒時(shí),月光長(cháng)照金樽里。

   菩薩蠻李煜

   花明月黯籠輕霧,今霄好向郎邊去!

   衩襪步香階,手提金縷鞋。

   畫(huà)堂南畔見(jiàn),一向偎人顫。

   奴為出來(lái)難,教君恣意憐。

   蝶戀花

   晏幾道

   卷絮風(fēng)頭寒欲盡

   墜粉飄紅

   日日香成陣

   新酒又添殘酒困

   今春不減前春恨

   蝶去鶯飛無(wú)處問(wèn)

   隔水高樓

   望斷雙魚(yú)信

   惱亂層波橫一寸

   斜陽(yáng)只與黃昏近

   李清照《訴衷情》

   夜來(lái)沈醉卸妝遲,梅萼插殘枝。酒醒熏破春睡,夢(mèng)斷不成歸。

   人悄悄,月依依,翠簾垂。更挪殘蕊,更拈馀香,更得些時(shí)。

   月下獨酌

   李白

   天若不愛(ài)酒,酒星不在天。

   地若不愛(ài)酒,地應無(wú)酒泉。

   天地既愛(ài)酒,愛(ài)酒不愧天。

   已聞清比圣,復道濁如賢。

   賢圣既已飲,何必求神仙!

   三杯通大道,一斗合自然。

   但得醉中趣,勿為醒者傳。

   秦觀(guān)《南歌子》

   玉漏迢迢盡

   銀潢淡淡橫

   夢(mèng)回宿酒未全醒

   已被鄰雞催起、怕天明

   臂上妝猶在

   襟間淚尚盈

   水邊燈火漸人行

   天外一鉤殘月、帶三星

   辛棄疾《一剪梅》

   憶對中秋丹桂叢;ㄔ诒。月在杯中。今宵樓上一尊同。云濕紗窗。雨濕紗窗。渾欲乘風(fēng)問(wèn)化工。路也難通。信也難通。滿(mǎn)堂惟有燭花紅。杯且從容,歌且從容。

   納蘭性德《菩薩蠻》

   催花未歇花奴鼓,酒醒已見(jiàn)殘紅舞。不忍覆余觴,臨風(fēng)淚數行。

   粉香看欲別,空勝當時(shí)月。月也異當時(shí),凄清照鬢絲。

   納蘭性德《采桑子》

   誰(shuí)翻樂(lè )府凄涼曲?風(fēng)也蕭蕭,雨也蕭蕭,瘦盡燈花又一宵。

   不知何事縈懷抱。醒也無(wú)聊,醉也無(wú)聊,夢(mèng)也何曾到謝橋。

   漁家傲秋思

   范仲淹

   塞下秋來(lái)風(fēng)景異,衡陽(yáng)雁去無(wú)留意。四面邊聲連角起,千嶂里,長(cháng)煙落日孤城閉。濁酒一杯家萬(wàn)里,燕然未勒歸無(wú)計。羌管悠悠霜滿(mǎn)地,人不寐,將軍白發(fā)征夫淚。

   涼州詞

   王翰

   葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。

   醉臥沙場(chǎng)君莫笑,古來(lái)征戰幾人回?

   月下獨酌

   李白

   花間一壺酒,獨酌無(wú)相親。

   舉杯邀明月,對影成三人。

   月既不解飲,影徒隨我身。

   暫伴月將影,行樂(lè )須及春。

   我歌月徘徊,我舞影零亂。

   醒時(shí)同交歡,醉后各分散。

   永結無(wú)情游,相期邈云漢.

   水調歌頭

   蘇軾

   丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇,兼懷子由。

   明月幾時(shí)有?把酒問(wèn)青天。不知天上宮闕,今夕是何年?我欲乘風(fēng)歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間?

   轉朱閣(gé),低綺(qǐ)戶(hù),照無(wú)眠。不應有恨,何事長(cháng)向別時(shí)圓。人有悲歡離合,月有陰

   晴圓缺,此事古難全。但愿人長(cháng)久,千里共嬋娟。

   客中作

   李白

   蘭陵美酒郁金香,玉碗盛來(lái)琥珀光。

   但使主人能醉客,不知何處是他鄉。

   少年行

   李白

   五陵年少金市東,銀鞍白馬度春風(fēng)。

   落花踏盡游何處,笑入胡姬酒肆中。

   游山西村

   陸游

   莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚。

   山重水復疑無(wú)路,柳暗花明又一村。簫鼓追隨春社近,衣冠簡(jiǎn)樸古風(fēng)存。從今若許閑乘月,拄杖無(wú)時(shí)夜叩門(mén)。

   聲聲慢

   李清照

   尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。乍暖還寒時(shí)候,最難將息。

   三杯兩盞淡酒,怎敵他,晚來(lái)風(fēng)急?雁過(guò)也,正傷心,卻是舊時(shí)相識。

   滿(mǎn)地黃花堆積,憔悴損,如今有誰(shuí)堪摘?守著(zhù)窗兒,獨自怎生得黑?

   梧桐更兼細雨,到黃昏,點(diǎn)點(diǎn)滴滴。這次第,怎一個(gè)愁字了得!

   花下醉

   李商隱·

   尋芳不覺(jué)醉流霞,倚樹(shù)沉眠日已斜。

   客散酒醒深夜后,更持紅燭賞殘花。

   杜牧·

   獨酌

   窗外正風(fēng)雪,擁爐開(kāi)酒缸。

   何如釣船雨,篷底睡秋江。

   汪遵

   詠酒

   萬(wàn)事銷(xiāo)沉向一杯,竹門(mén)啞軋為風(fēng)開(kāi).秋霄睡足芭蕉雨,又是江湖入夢(mèng)來(lái)

   宣州謝胱樓餞別校書(shū)叔云

  酒的古詩(shī)詞14

   一、蘭陵美酒郁金香,玉碗盛來(lái)琥珀光。 李白《客中行 》

   二、日日花前常病酒,不辭鏡里朱顏瘦。 馮延巳《鵲踏枝誰(shuí)道閑情拋棄久》

   三、煙籠寒水月籠沙,夜泊秦淮近酒家。杜牧《泊秦淮》

   四、日暮酒醒人已遠,滿(mǎn)天風(fēng)雨下西樓。 許渾《謝亭送別》

   五、勸君更盡一杯酒,西出陽(yáng)關(guān)無(wú)故人。唐-王維《送元二使安西》

   六、山氣日夕佳,飛鳥(niǎo)相與還。 陶淵明《飲酒其五》

   七、長(cháng)歌吟松風(fēng),曲盡河星稀。 李白《下終南山過(guò)斛斯山人宿置酒》

   八、卻顧所來(lái)徑,蒼蒼橫翠微。 李白《下終南山過(guò)斛斯山人宿置酒》

   九、抽刀斷水水更流,舉杯消愁愁更愁。李白《宣州謝?北樓餞別校書(shū)叔云》

   十、葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場(chǎng)君莫笑,古來(lái)征戰幾人回。王翰《涼州曲》

   十一、一曲新詞酒一杯,去年天氣舊亭臺,夕陽(yáng)西下幾時(shí)回。北宋-晏殊《浣溪沙》

   十二、抽刀斷水水更流,舉杯消愁愁更愁。唐-李白《宣州謝?北樓餞別校書(shū)叔云》

   十三、今日聽(tīng)君歌一曲,暫憑杯酒長(cháng)精神。劉禹錫《酬樂(lè )天揚州初逢席上見(jiàn)贈》

   十四、酒債尋常行處有,人生七十古來(lái)稀。 杜甫《曲江二首》

   十五、勸君更盡一杯酒,西出陽(yáng)關(guān)無(wú)故人。王維《送元二使安西》

   十六、葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。 王翰《涼州詞二首其一》

   十七、襄陽(yáng)好風(fēng)日,留醉與山翁。唐-王維《漢江臨眺》經(jīng)典詩(shī)句

   十八、千里鶯啼綠映紅,水村山郭酒旗風(fēng)。唐-杜牧《江南春絕句 》

   十九、東籬把酒黃昏后,有暗香盈袖。北宋-李清照《醉花陰》

   二十、長(cháng)風(fēng)萬(wàn)里送秋雁,對此可以酣高樓。唐-李白《宣州謝?北樓餞別校書(shū)叔云》

   二十一、常記溪亭日暮,沉醉不知歸路。李清照《如夢(mèng)令》

   二十二、酒困路長(cháng)惟欲睡,日高人渴漫思茶。 蘇軾《浣溪沙簌簌衣巾落棗花》

   二十三、酒困路長(cháng)惟欲睡,日高人渴漫思茶,敲門(mén)試問(wèn)野人家。蘇軾《浣溪沙》

   二十四、花間一壺酒,獨酌無(wú)相親。舉杯邀明月,對影成三人。李白《月下獨酌》

   二十五、艱難苦恨繁霜鬢,潦倒新停濁酒懷。杜甫《登高》

   二十六、勸君更盡一杯酒,西出陽(yáng)關(guān)無(wú)故人。 王維《渭城曲 》

   二十七、酒入愁腸,化作相思淚。 范仲淹《蘇幕遮懷舊》

   二十八、寒夜客來(lái)茶當酒,竹爐湯沸火初紅。 杜耒《寒夜》

   二十九、今宵酒醒何處,楊柳岸、曉風(fēng)殘月。柳永《雨霖鈴》

   三十、中軍置酒飲歸客,胡琴琵琶與羌笛。 岑參《白雪歌送武判官歸京》

   三十一、莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚。南宋-陸游《游山西村》

  酒的古詩(shī)詞15

   古詩(shī)原文

   畫(huà)船載酒西湖好,急管繁弦,玉盞催傳,穩泛平波任醉眠。

   行云卻在行舟下,空水澄鮮,俯仰留連,疑是湖中別有天。

   譯文翻譯

   西湖風(fēng)光好,乘畫(huà)船載著(zhù)酒肴在湖中游賞,急促繁喧的樂(lè )聲中,不停地傳著(zhù)酒杯。風(fēng)平浪靜,緩緩前進(jìn)的船兒中安睡著(zhù)醉倒的客人。

   醉眼俯視湖中,白云在船下浮動(dòng),清澈的湖水好似空然無(wú)物。仰視藍天,俯視湖面,水天相映使人疑惑,湖中另有一個(gè)世界。

   注釋解釋

   急管繁弦:指變化豐富而節拍緊湊的音樂(lè )。

   玉盞:玉制酒杯。

   行云卻在行舟下:指天上流動(dòng)的云彩倒影在水中,仿佛就在行船之下。

   空水澄鮮:天空與水面均澄澈明凈。

   俯仰:仰觀(guān)俯察,觀(guān)賞。

   詩(shī)文賞析

   這首詞表現的是飲酒游湖之樂(lè )。整首詞寓情于景,寫(xiě)出了作者與友人的灑脫情懷。

   首句“西湖好”是統領(lǐng)全詞的,下面分別渲染這個(gè)“好”字;畫(huà)船載酒,穩泛平波,空水澄澈,別有洞天,使人俯仰,樂(lè )而忘返。寫(xiě)出作者與友人的灑脫情懷。這也就是本詞所揭示的主題。

   上片描繪載酒游湖時(shí)船中絲竹齊奏、酒杯頻傳的熱鬧氣氛與歡樂(lè )場(chǎng)面:畫(huà)船、美酒、管弦,微風(fēng)習習,波光粼粼,詞人心情舒暢,與朋友無(wú)拘無(wú)束,開(kāi)懷痛飲。湖面之上,歡笑聲、樂(lè )曲聲、劃船聲交織在一起。

   下片寫(xiě)酒后醉眠船上,俯視湖中,但見(jiàn)行云在船下浮動(dòng),使人疑惑湖中別有天地,表現醉后的觀(guān)湖之樂(lè ):俯視江面,白云朵朵,船往前行,云兒陪伴;仰望天空,朵朵白云,云兒飄拂,小船緊跟。俯仰之間,天空與江水是一樣的澄清明凈、一塵不染!看著(zhù)看著(zhù),微醉中的詞人覺(jué)得:這湖中另有一個(gè)青天在,而自己的小船簡(jiǎn)直就是在白云之間穿行!翱账熙r”一句,本于謝靈運《登江中孤嶼》詩(shī)“云日相暉映,空水共澄鮮”,言天空與湖水同是澄清明凈。這一句是下片的關(guān)鍵。兼寫(xiě)“空”、“水”,綰合上句的“云”與“舟”。下兩句的“俯”與“仰”、“湖”與“天”,四照玲瓏,筆意俱妙,雖借用成句,而恰切現景,妥貼自然,如同己出!案┭隽暨B”四字,又是承上啟下過(guò)渡之筆。從水中看到藍天白云的'倒影,他一會(huì )兒舉頭望天,一會(huì )兒俯首看水,被這空闊奇妙的景象所陶醉,于是懷疑湖中別有一個(gè)天宇在,而自己行舟在兩層天空之間。

   “疑是湖中別有天”,用“疑是”語(yǔ),是就其形貌來(lái)說(shuō)。說(shuō)“疑”者非真,說(shuō)“是”者誠是,“湖中別有天”的體會(huì ),自出心裁,給人以活潑清新之感。

   從藝術(shù)手法上看,這首詞采用虛實(shí)相結合的方法,充滿(mǎn)了詩(shī)意的想象,形象巧妙地刻畫(huà)了主人公的醉態(tài)、醉意和醉眼中的西湖之景。

  【酒的古詩(shī)詞】相關(guān)文章:

  《春 酒》08-16

  酒的詩(shī)句08-16

  酒詩(shī)詞08-22

  思念:酒08-13

  酒的句子經(jīng)典12-13

  經(jīng)典古詩(shī)詞06-13

  !【啤∞o08-15

  酒優(yōu)秀作文08-02

  關(guān)于酒的作文08-24

  毛片免费在线观看,午夜一区二区在线观看,毛片视频免费观看,午夜毛片网站
  <sup id="go26o"></sup>
 • <kbd id="go26o"></kbd>
 • <kbd id="go26o"></kbd>
 • <rt id="go26o"><input id="go26o"></input></rt><tbody id="go26o"></tbody>